top of page

Recommendations

Itinerary Recommendations

 

We have offered some suggestions of things to do during your visit.

 

Please post your travel plans in our FORUM section on our website. This will make it easier for guests to plan joined tours or to meet up while in Poland. Please reach out to us with any questions regarding your trip to Poland.

Zalecenia Planu Podróży

Zaproponowaliśmy kilka rzeczy do zrobienia podczas wizyty.

Proszę zamieścić swoje plany podróży w naszej sekcji FORUM na naszej stronie internetowej. Ułatwi to gościom zaplanowanie wspólnych wycieczek lub spotkanie w Polsce. Prosimy o kontakt z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących podróży do Polski.

bottom of page