top of page

Zamek Krasiczyn

b026-scaled.jpg

Castle History

 

The Krasiczyn Castle is a Late Renaissance castle located in the southeastern corner of Poland, close to the Polish – Ukrainian border. It is a charming, baronial mansion which used to be inhabited by several Polish noble families. The castle in Krasiczyn is one of the greatest treasures of Renaissance in Poland. It was built between the 16th and 17th century by Stanisław Krasicki.  The castle has two residential wings and four towers. The four corner towers are called: Divine, Papal, Royal and Noble. Those names reflect the hierarchy of the world, as seen by the castle’s founders. For more information about the castle, click here.

Historia Zamka

 

Zamek Krasiczyn to późnorenesansowy zamek położony w południowo-wschodnim narożniku Polski, w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Jest to urocza, baronowa rezydencja, w której niegdyś zamieszkiwało kilka polskich rodów szlacheckich. Zamek w Krasiczynie jest jednym z największych skarbów renesansu w Polsce. Został zbudowany między XVI a XVII w. przez Stanisława Krasickiego. Zamek ma dwa skrzydła mieszkalne i cztery wieże. Cztery narożne wieże są nazywane: Boska, Papieska, Królewska i Szlachetna. Nazwy te odzwierciedlają hierarchię świata widzianą przez założycieli zamku. Aby uzyskać więcej informacji o zamku, kliknij tutaj.

bottom of page